Cancer Marker Levels in Human Plasma

Marker_______________________________________Normal Levels_____
____Malignant Levels____
CA 15-3
< 30 units/ml > 50 units/ml
CA 125 < 35 units/ml > 35 units/ml
Carcinoembryonic Antigen (CEA) - Nonsmokers ≤ 3 ng/ml > 5 ng/ml
Carcinoembryonic Antigen (CEA) - Smokers < 5 ng/ml > 5 ng/ml
Chorionic Gonadotropin, Beta Subunit (β-hCG) < 5 mIU/ml varies
α-Fetoprotein (AFP) < 10 ng/ml > 15 ng/ml
β2-Microglobulin < 2.5 ng/ml > 3.3 ng/ml
Neuron Specific Enolase (NSE) < 12.5 ng/ml > 25 ng/ml
Prostate Specific Antigen (PSA) < 2.5 ng/ml > 4 ng/ml
Prostatic Acid Phosphatase (PAP) < 3 ng/ml > 10 ng/ml